EDUNVALVONTAVALTUUTUS

 

Kauppakirja

 

EDUNVALVONTAVALTUUTUS

Edunvalvontavaltakirja on erittäin tärkeä asiakirja. Edunvalvontavaltakirjalla annetaan oikeus toiselle henkilölle edustaa itseä koskevia asioita silloin kun siihen ei enää itse kykene. Useimmiten valtuutus koskee valtuutetun oikeutta edustaa valtuuttajaa taloudellisissa ja terveydellisissä asioissa. Edunvalvojan määrääminen ei estä päämiestä itse vallitsemasta omaisuuttaan tai tekemästä oikeustoimia jos hän kykenee ymmärtämään asian merkityksen. Edunvalvontavaltakirjalla voi vapautua holhousviranomaisen sääntelystä, viranomaisvalvonnasta sekä maksuista.

Valtakirjalla on oikeus hoitaa seuraavia oikeustoimia, joita muuten holhousviranomainen valvoisi:

 • myymään tai muuten vastikkeellisesti luovuttamaan kiinteistöjä sekä hakemaan kiinnityksiä ja perustamaan niihin panttioikeuksia
 • hoitamaan sijoitusvarallisuutta
 • oikeutettu luopumaan perintökaaren mukaisesta lesken asumissuojasta, mikäli henkilön etu sitä vaatii
 • oikeutettu luopumaan perustetuista tai pidättämistä hallintaoikeuksista, perinnöstä, lahjasta, testamentista, vakuutuskorvauksista ja muista vastikkeettomista saannoista sekä olemaan vaatimatta tasinkoa
 • oikeutettu yrityksen / maa- ja metsätilan sukupolvenvaihdoksen toteuttamiseksi
 • luovuttamaan lahjana tai lahjanluontoisena kauppana kiinteistöjä, osakkeita ja osuuksia sekä muuta yritystoiminnan / maa- ja metsätalouden varallisuutta
 • oikeutettu antamaan tavanomaisia joulu-, syntymäpäivä- ja muita merkkipäivälahjoja 

Täysi-ikäisen henkilön edunvalvoja määrätään tilanteissa joissa henkilön tomintakyky on heikentynyt:

 • sairauden
 • henkisen toiminnan häiriintymisen
 • heikentyneen terveydentilan
 • muun vastaavan syyn vuoksi on kykenemätön valvomaan etuaan
 • muun vastaavan syyn vuoksi on kykenemätön huolehtimaan itsestään
 • muun vastaavan syyn vuoksi on kykenemätön valvomaan etuaan varallisuutta koskevissa asioissa

Edunvalvontavaltakirja helpottaa huomattavasti asioiden hoitoa.

  Lakiasiaintoimisto Suometar Oy:n laatima edunvalvontavaltakirja maksaa 250,00 € (sis. alv.). Hinta sisältää yhden konsultaatiokäynnin sekä toisen käynnin, jonka aikana edunvalvontavaltakirja käydään läpi ja todistetaan.

  Edunvalvontavaltuutuksen voimaan saattaminen vaatii lääkärinlausunnon sekä hakemuksen edunvalvonnan vahvistamisesta. Avustan tarvittaessa hakemuksen laadinnassa. Kauttamme käytössänne on myös asiaan erikoistunut yhteistyölääkäri.

  Edunvalvontavaltakirja on aina syytä laatia asiantuntijan kanssa, joka osaa ottaa kokonaisvaltaisesti huomioon henkilön kokonaistarpeen.

  Jätä yhteydenottopyyntö, sähköposti info@lakisuometar.fi tai soita Annina  044 277 8565.

   

   

  Myynti

  Jätä yhteydenottopyyntö

  älätäytä:
  älävaihda:

  Jätä yhteystietosi niin otamme yhteyttä.